W.H.E

Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment) je systém zajišťující vzduchovou mezeru mezi vodovodním řádem a vodním vedením stomatologické soupravy dle normy EN 1717.

Součásti systému je míchací nádržka pro titraci (0,06%) vody s H2O2 poskytující bakteriologický účinek pro rozvod vody ve stomatologické soupravě.

Zařízení zajišťuje vzduchovou mezeru 20 mm mezi okruhem vodovodní sítě a vodním vedením stomatologické soupravy v souladu s nejnovějšími normami pro prevenci kontaminace zpětného vodního toku.

Díky využití peroxidu Ag +, peroxidu vodíku a stříbrných iontů na bázi dezinfekčního prostředku, kontinuální dezinfekční systém zaručuje mikrobiologickou kvalitu vody ve vodních vedeních.
Systém DVGW je v souladu s evropskými standardy a je certifikovaný.
Při koncentraci doporučené Stern Weber, peroxid Ag + je účinný proti všem druhů vodou ředitelných kontaminujících látek, včetně bakterií, jako jsou bakterie Legionella, proti níž působení po dobu 10 minut stačí.