BIOSTER S

Poloautomatická dezinfekce vodních okruhů

BIOSTER S je nový poloautomatický systém, který dezinfikuje ostřikovací okruhy.
Systém je ovládaný prostřednictvím ovládacího panelu lékaře. Systém využívá dezinfekční kapaliny obsažené ve speciální nádobě, označené žlutým pruhem.

Chcete-li použít Bioster S systém je nutné nahradit nádržku pro nezávislý přívod vody do soupravy SANASPRAY S za druhou nádržku, určenou pro dezinfekční kapaliny. Po umístění nástrojů do speciálního kontejneru nad plivátkem, obsluha zahájí dezinfekční proces ručně; kapalina peroxiduvodíku musí zůstat uvnitř vodních okruhů po dobu 10 minut. Na konci procesu dezinfekce obsluha musí opět vyměnit nádržku na destilovanou vodu k provedení konečného oplachu vodních okruhů.
Systém provádí dezinfekci všech vodních okruhů současně.
Spuštění a ukončení procesu vyžaduje pouze minimální manuální zásah.
Volitelné o S220TR a S200