Příslušenství

Dóza pro manuální napouštění

Možnost rozšíření pro všechny řady autoklávů Stern WeberS tímto balíčkem je možné plnit sterilizátor čelně prostřednictvím rychlospojky. Je to užitečné v situacích, kdy je plnění z vrchu obtížné. 

Externí tiskárna

Vhodné pro rozšíření všech řad autoklávů Stern Weber.Připojení prostřednictvím sériového portu RS232, umožňuje vytisknout data týkající se provedených cyklů na roli termo papíru nebo na etikety. 

Externí tiskárna čárových kódů

jen pro rozšíření autoklávů řady 17/22 Plustato tiskárna produkuje samolepící etikety s čárovým kódem, který garantuje dohledatelnost cyklu. 

Sada pro automatické napouštění vody

Vhodné pro rozšíření všech řad autoklávů Stern Weber.Je tvořen externí pumpou napájenou ze sterilizátoru, umožňuje nasávat vodu z nádrže nebo z kanystru. 

Modul Wi-fi

jen pro rozšíření autoklávů řady 17/22 PlusModul Wi-Fi umožňuje přenášet a zobrazovat v reálném čase na PC a tabletu data týkající se cyklu a příslušný stav postupu cyklu, a také provést download reportů provedených cyklů. 

Pure 100

Vhodné pro rozšíření všech řad autoklávů Stern Weber.Demineralizátor na bázi pryskyřice Pure 100 je tvořen dvěma zásobníky s pryskyřicí s iontovou výměnou. Tento systém umožňuje odstranit ionty, které kontaminují vodu z vodovodní sítě a vyrobit tak demineralizovanou vodu vysoké kvality (120l). 

Pure 500

Vhodné pro rozšíření všech řad autoklávů Stern Weber.Demineralizátor s reverzní osmózou Pure 500 je ekologický systém pro zajištění správné dodávky demineralizované vody do autoklávů SW17/22, cyklus po cyklu. Průtok vody z vodovodní sítě přes osmotickou membránu umožňuje odstranit organické a anorganické látky, přičemž produkuje vodu pro sterilizaci s ideálními vlastnostmi (800l). 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!