Sterilizátory

Sterilizátor STERNWEBER SW 17 

Sterilizátor STERNWEBER SW 17 PLUS 

Sterilizátor STERNWEBER SW 22 

Sterilizátor STERNWEBER 22 PLUS

Manuální svárečka MILLSEAL PLUS 

Automatická svářečka MILLSEAL EVO